ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ / ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

 
 
 
Το Τεχνικό Γραφείο Νικολάου Ιωάννης στη Νεοχωρούδα Θεσσαλονίκης, διάθέτει έμπειρους και εξειδικευμένους συνεργάτες, οι οποίοι αναλαμβάνουν υπεύθυνα την σύνταξη, ένταξη και αποτύπωση τοπογραφικών διαγραμμάτων.

Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες.
 
 
 

ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ

 

 
Αξιοποιώντας τον εξοπλισμό και την πολύχρονη εμπειρία του ανθρωπίνου δυναμικού μας, επιτυγχάνουμε την σύνταξη λεπτομερών τοπογραφικών διαγραμμάτων με σκοπό:

 • Την έκδοση οικοδομικών αδειών.
 • Τον εντοπισμό οικοπέδων – αγροτεμαχίων.
 • Την αγοραπωλησία ή την γονική παροχή.
 • Την ένταξη ή διόρθωση της πράξης εφαρμογής ενός οικοπέδου.
 • Την εξέταση μιας ιδιοκτησίας αν είναι σε δασικό τμήμα.
 • Σύνταξη οποιασδήποτε συμβολαιογραφικής πράξης ή δικαιοπραξίας.
 • Τη διόρθωση γεωμετρικών στοιχείων γεωτεμαχίου στο Κτηματολόγιο.
 
 
 

ΕΝΤΑΞΗ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΓΣΑ΄87

 

 
Το Τεχνικό μας Γραφείο αναλαμβάνει την έκδοση τοπογραφικών διαγραμμάτων για κάθε γεωγραφική περιοχή, με συνέπεια και ακρίβεια. Τα τοπογραφικά διαγράμματα εντάσσονται στο κρατικό σύστημα συντεταγμένων, το Ελληνικό Γεωδαιτικό Σύστημα Αναφοράς που ορίστηκε το 1987, είτε για τις εντός είτε για τις εκτός σχεδίου περιοχές. Στο διάγραμμα περιλαμβάνονται όροι δόμησης, οδοιπορικό και δήλωση του Ν.651/77 και του Ν.1337/83 ανάλογα με το σκοπό σύνταξης του εκάστοτε τοπογραφικού.
 
 
 
 
 
 

ΑΠΟΤΥΠΩΣΕΙΣ

 

 
Τα συνεργεία αποτυπώσεων του Τεχνικού μας Γραφείου αποτελούνται από έμπειρους μηχανικούς, με δυνατότητες να πραγματοποιούν το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα στο λιγότερο δυνατό χρόνο, οι οποίοι με χρήση σύγχρονου εξοπλισμού επιτυγχάνουν την ταχεία και τεχνικά άρτια πραγματοποίηση των τοπογραφικών αποτυπώσεων.

Οι μετρήσεις υπαίθρου μπορούν να πραγματοποιηθούν για:

 • Αποτύπωση οδών.
 • Αποτύπωση περιγραμμάτων ιδιοκτησιών.
 • Αποτύπωση ρεμάτων ή άλλων στοιχείων του εδάφους.
 • Αποτύπωση εσωτερικών χώρων (όψεις, κατόψεις, τομές).
 • Αποτύπωση μνημείων, αρχαιολογικών χώρων και διατηρητέων κτιρίων.
 • Υψομετρικές μελέτες και χωροσταθμήσεις.